KNMO

De algemene ledenvergadering van de Nederlandse Organisatie voor Accordeon en Mondharmonica (NOVAM) heeft op 13 mei 2017 besloten per die datum lid te worden van de KNMO.

De vereniging NOVAM sluit als categorale bond aan bij de KNMO en combineert organisatorische activiteiten t.b.v. de lid-verenigingen met beleidsontwikkeling op hun terrein. Net zoals de andere regionale en categorale bonden van de KNMO blijft de NOVAM volledig autonoom.

De organisatie zal een vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur van de KNMO leveren, en hierdoor mede het gezamenlijke KNMO-beleid in het AB bepalen, en deelnemen aan de Algemene Ledenvergadering van de KNMO.

De aansluiting van NOVAM bij de KNMO is weer een stap op weg naar krachtenbundeling van alle organisaties op het terrein van amateurmuziek in Nederland en maakt het mogelijk om voortaan:

  • Gezamenlijk te werken aan verbetering van muziekopleidingen, bijvoorbeeld via de Regiegroep Opleidingen Amateurmuziek (ROA), een samenwerkingsverband van KNMO en Cultuurconnectie, dat wordt geadviseerd door het LKCA
  • Gezamenlijk te werken aan bevordering van innovatie, zowel op muziekinhoudelijk en artistiek vlak als op organisatorisch gebied
  • Gezamenlijk op te trekken op het gebied van repertoireselectie en-beheer.

De KNMO werkt nu samen met WMC, NBK, ONFK, ONHK, Kunstbalie en Musidesk in het Repertoire Informatie Centrum (RIC) aan o.a. repertoirevernieuwing en de ondersteuning van compositieopdrachten.

Door NOVAM kan gebruik worden gemaakt van ondersteuning door het KNMO-bureau voor uitvoerende zaken, zodat er een dagelijks aanspreekpunt is voor aangesloten verenigingen en er meer organisatiekracht ontstaat. Ook kan een beroep worden gedaan op het KNMO-bureau voor een aantal inhoudelijke en meer beleidsmatige aangelegenheden, zoals juridische zaken en marketing en communicatie.

De samenwerking zal jaarlijks door beide besturen gezamenlijk worden geëvalueerd.