Organisatie

Nederlandse Organisatie voor Accordeon en Mondharmonica.

De NOVAM is op het gebied van accordeon en mondharmonica de overkoepelende Nederlandse landelijke organisatie. Zij wil waardering aankweken voor de muziekbeoefening in het algemeen, en die van accordeon- en mondharmonicamuziek in het bijzonder. De NOVAM wil de groei en bloei van de aangesloten verenigingen, verenigings- en individuele leden bevorderen.


Het bestuur van de NOVAM bestaat uit onbezoldigde vrijwilligers.

Voorzitter

Penningmeester

Secretaris

Redacteur

Webmaster

Het bestuur van de NOVAM heeft een organisatie opgebouwd met zeven werkgroepen, welke haar ondersteunen bij de uitvoering van haar doel als omschreven in de Statuten, artikel 2. Bij de uitvoering van hun werkzaamheden zijn de werkgroepen gebonden aan hetgeen bepaald is in het Huishoudelijk Reglement, artikel 35 en 36.

Contactpersoon:

Werkgroep Solisten en Kamermuziek
De Werkgroep Solisten en Kamermuziek ondersteunt het NOVAM-bestuur door het organiseren van een jaarlijks concours voor solisten en kamermuziek.

over de Werkgroep Solisten en Kamermuziek.

De Werkgroep Solisten en Kamermuziek van de NOVAM bestaat uit: Evert van Amsterdam, Robert Baas, Otine van Erp en Marieke de Vries.

Contactpersoon:

Werkgroep Orkesten
De Werkgroep Orkesten organiseert het jaarlijkse Orkestenfestival en houdt zich bezig met de repertoriumlijst en aanvragen voor compositieopdrachten voor accordeonorkesten.

over de Werkgroep Orkesten.

De Werkgroep Orkesten van de NOVAM bestaat uit: Christa Groeneveld, Tim Fletcher, Leo van Lierop en Evert van Amsterdam.

Contactpersoon:

Werkgroep Educatie
De Werkgroep Educatie … [hier een beknopte samenvatting van het doel]

over de Werkgroep Educatie.

De Werkgroep Educatie bestaat uit Marieke de vries en Otine van Erp.

Contactpersoon:

Werkgroep Nieuwe Muziek
De Werkgroep Nieuwe Muziek draagt bij aan het ontstaan van meer Nederlandse nieuwe werken voor accordeon, zowel voor amateurs als voor professionals. Deze werken kunnen voor accordeon solo zijn, of voor accordeon binnen een grotere bezetting aan instrumenten.

over de Werkgroep Nieuwe Muziek.

De Werkgroep Nieuwe Muziek bestaat uit: Leo van Lierop, Vincent van Amsterdam, Ellen Zijm, Marieke Kroes, Marieke Hopman en Marieke de Vries.

Contactpersoon:

Werkgroep Jazz en Wereldmuziek
De Werkgroep Jazz en Wereldmuziek ondersteunt het NOVAM-bestuur door het organiseren van workshops en het publiceren van lesmateriaal op het gebied van jazz en wereldmuziek.

over de Werkgroep Jazz en Wereldmuziek.

De Werkgroep Jazz en Wereldmuziek bestaat uit: Evert van Amsterdam, Bart Lelivelt, Gerie Daanen en Rik Cornelissen.

Contactpersoon:

Werkgroep Mondharmonica
De Werkgroep Mondharmonica …

over de Werkgroep Mondharmonica.

De Werkgroep Mondharmonica bestaat uit: Viola Barends, Hans de Vries en Otine van Erp.

Contactpersoon:

Werkgroep Weekends en Workshops
De Werkgroep Weekends en Workshops organiseert, ondersteunt en/of promoot landelijke of regionale overkoepelende activiteiten waarbij spelers/musici elkaar ontmoeten en leren kennen.

over de Werkgroep Weekends en Workshops.

De Werkgroep Weekends en Workshops bestaat uit: Petra van Drieënhuizen, Henk Tiebosch en Maurice Kersten.

website: NOVAM Amsterdam

Coördinator Oorkondes en ondersteuning secretariaat

Redigeren nieuwsbrief

Coördinator Muziekexamens

Documentatiecentrum voor Accordeonorkesten

Documentatiecentrum voor Solisten en Kamermuziek

Het bestuur van de NOVAM heeft een organisatie opgebouwd met de volgende 7 werkgroepen:

 • Werkgroep Orkesten
 • Werkgroep Solisten en Kamermuziek
 • Werkgroep Educatie
 • Werkgroep Nieuwe Muziek
 • Werkgroep Jazz en Wereldmuziek
 • Werkgroep Weekends en Workshops
 • Werkgroep Mondharmonica

De belangrijkste uitgangspunten en doelstellingen van de NOVAM  luiden als volgt:

 • De NOVAM heeft een duidelijke visie, missie en doelstelling.
 • De NOVAM werkt met diverse werkgroepen om haar visie, missie en doelen te behalen.
 • De NOVAM is de startpagina voor accordeon en verwijst naar evenementen, orkesten, dirigenten/docenten, workshops, leermethoden en bladmuziek, etc.
 • De NOVAM organiseert diverse evenementen die bijdragen aan haar visie en doelstellingen.
 • De NOVAM is transparant en communiceert haar doelstellingen, visie, missie via de website, nieuwsbrieven en ledenvergaderingen.
 • De NOVAM heeft een duidelijk ledenbeleid over hoe zij nieuwe leden werft en bestaande leden behoud.
 • De NOVAM werkt samen met alle generaties accordeonisten en mondharmonicaspelers, zij wil een inspirerende organisatie zijn voor vakgenoten en leden.
 • De NOVAM wil een professioneel en actief netwerk voor haar doelgroepen en leden aanbieden.
 • De NOVAM werkt nauw samen met diverse partners: conservatoria ,muziekscholen, componisten, docenten/dirigenten, accordeonbouwers, reparateurs etc.
 • De NOVAM werkt samen met financiering door derden, zoals fondsen en sponsoren.
 • De NOVAM wil een financieel gezonde organisatie zijn die producten en diensten aanbied waar leden voor willen betalen.

De NOVAM tracht haar doel te verwezenlijken door de volgende activiteiten: 

 • Het organiseren van festivals en concoursen voor Orkesten, Solisten en kamermuziek.
 • Het geven en stimuleren van (kader)cursussen, vormingsactiviteiten, workshops etc.
 • Het uitgeven van nieuwsbrieven en het in stand houden van de website.
 • Het doen uitgaan van compositieopdrachten voor solo en kamermuziek en orkesten.
 • Het organiseren van concerten waar ook nieuwe muziek word uitgevoerd.
 • Symposia te organiseren voor besturen van verenigingen m.b.t. o.a. een gericht jeugdbeleid.
 • Meer samenwerking te creëren met muziekscholen, conservatoria en verenigingen.
 • Meer samen te werken met professionele accordeonisten en mondharmonicaspelers.
 • Het in stand houden en uitbreiden van een inhoudelijk verantwoorde muziekbibliotheek ten behoeve van haar leden.
 • Het houden en stimuleren van examens voor individuele leden.
 • Het houden van vergaderingen, congressen, en culturele manifestaties.
 • Speciale aandacht voor ledenwerving onder jeugd en ouderen.
 • Contacten te onderhouden met instellingen, sponsoren en verschillende doelgroepen.
 • Het bevorderen van de grootst mogelijke samenwerking met en tussen organisaties in en buiten Nederland ( o.a. KNMO, Klank en CIA )

Hieronder vindt u de meest recente jaarrekening.

[wpdm_package id=’1097′]

om oudere jaarrekeningen in te zien.

Naam en Fiscaal nummer

Nederlandse Organisatie voor Accordeon en Mondharmonica

KVK 40531857

RSIN 816605592

De NOVAM is vrijgesteld van BTW.

ANBI-info

De NOVAM staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Kijk voor meer informatie over ANBI’s op de website van de Belastingdienst.

onze Privacy Policy

of download deze als pdf-bestand

[wpdm_package id=’1663′]
NOVAM (Nederlandse Organisatie voor Accordeon en Mondharmonica)