Educatie algemeen

inloggen

EDUCATIE

Educatie is een veelomvattende term, een overkoepelende term voor vorming, onderwijs en opvoeding binnen een schoolse omgeving of daarbuiten.We willen educatie bespreken in de breedste zin van het woord, voor zowel kleine kinderen, jeugd én volwassenen.

KINDEREN

Hoe kunnen we kinderen bereiken?

We hebben enkele generaties gemist in de algemene muziekontwikkeling op de basisscholen. Gelukkig is er een kentering zichtbaar. Helaas nog niet met expliciet vakleerkrachten, maar de verbinding met kunstenaars en vakdocenten is weer gemaakt.

Subsidiegelden vanuit de (landelijke) overheid, denk aan Impulsgelden Muziek en Cultuur Met Kwaliteit prikkelen in ieder geval de scholen weer en bereiken we de leerlingen. Ze leren de instrumenten weer kennen en dat is de eerste vereiste als we willen dat ze ons instrument kiezen om te bespelen.

Als we meer kinderen op les willen of bij de vereniging willen, moeten we al vroeg starten. Denk aan het organiseren van Baby concerten, peuter- en kleuterconcerten, kindervoorstellingen/schoolvoorstellingen.

Als we op de basisscholen de kans krijgen om ons instrument te presenteren is goed lesmateriaal heel belangrijk! Didactisch goed materiaal, maar zeker ook inspirerend in het onderwijs, dus geschikt voor grote groepen. Kinderen moeten na deze lessen enthousiast zijn en vooral door willen met accordeonspelen.

De NOVAM heeft materiaal laten ontwikkelen waarbij het mogelijk is om in het onderwijs een introductiecursus te geven aan grote groepen.

Eenvoudige liedjes, soms herkenbaar, soms trendy. Met ook de mogelijkheid om een gezamenlijke presentatie te organiseren.
Lesbrieven, notenschrift, grepenschrift, boomwackers-notatie voor het geval je niet voldoende accordeons ter beschikking hebt, digitale filmpjes, MP 3’s en arrangementen voor de vereniging, kortom, overal is aan gedacht! Geïnteresseerd: neem een kijkje in de eerste lesbrief (inkijkmateriaal) en neem contact met ons op! (mailadres Otine, ik wil dit hele traject graag monitoren en bekijken of dit uiteindelijk tot meer aanmeldingen gaat leiden).

JEUGD
Hoe kunnen we de jeugd enthousiast houden?
Houden we vast aan het specifieke accordeon repertoire of maken we uitstapje naar popmuziek arrangementen? Betrek je de jeugd bij het nemen van beslissingen en het samenstellen van concertprogramma’s?

De KNMO organiseert jaarlijks twee keer een congres met o.a. interessante workshops op dit terrein. Ook de jeugdinspiratiedag georganiseerd door de educatiecommissie van de KNMO is zeer de moeite waard om bij te wonen.

VOLWASSENEN
Misschien al eerder accordeon gespeeld? Nu een zij instromer worden? Of misschien nog nooit gespeeld! De NOVAM heeft materiaal laten ontwikkelen waarbij het mogelijk is om aan grotere groepen een introductiecursus te geven.

Eenvoudige liedjes, soms herkenbaar, soms trendy. Met daarbij de mogelijkheid om een gezamenlijke presentatie te organiseren met de vereniging. Lesbrieven, notenschrift, grepenschrift, digitale filmpjes, MP 3’s en arrangementen voor de vereniging, kortom, overal is aan gedacht! Geïnteresseerd: neem een kijkje in de eerste lesbrief (inkijkmateriaal) en neem contact met ons op! (mailadres Otine, om te monitoren)

Contactpersoon:


Werkgroep Educatie
De Werkgroep Educatie … [hier een beknopte samenvatting van het doel]
De Werkgroep Educatie bestaat uit Marieke de vries en Otine van Erp.