SAMENSPELEN MAG WEER!!

Het ministerie van Economische Zaken heeft goedkeuring verleend aan het protocol voor het hervatten van de activiteiten voor muziekverenigingen. Dat betekent dat verenigingen vanaf vandaag activiteiten mogen hervatten, het protocol hiervoor is via de links te vinden. Pas in het geval van een organisatie met een eigen gebouw of ruimte de richtlijnen toe uit dit protocol. Indien een ruimte niet in eigen beheer is ga dan in overleg met de beheerder om onderstaande richtlijnen te realiseren.

Er staan enkele aanpassingen en verduidelijkingen in het definitieve protocol, die het de verenigingen makkelijker maken activiteiten te hervatten.

In samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Orkesten en met advies van o.a. de BvOI en het LKCA is het protocol opgesteld en ter controle en goedkeuring voorgelegd aan het ministerie van Economische Zaken. De definitieve versie van het protocol (alsmede toekomstige updates) kunt u vinden op: https://www.knmo.nl/protocol/. Dit is het totale protocol voor alle soorten amateurorkesten. Mondharmonicaorkesten moeten de regels aanhouden voor blaasorkesten.

Het protocol zal een update krijgen bij wijziging van maatregelen, versoepelingen of wanneer er
andere redenen zijn die aanleiding geven tot aanpassingen.

Wij snappen dat het protocol in situaties beperkingen oplegt die weer voor nieuwe uitdagingen
zorgen zoals de beperking in ruimte. We hopen en verwachten dat verenigingen binnen de ruimte
die er nu is op basis van het protocol samen mogelijkheden zoeken om het ‘samen muziek maken’
weer te hervatten.

Voor het hervatten van activiteiten met accordeonorkesten wordt verwezen naar: https://www.cultuurconnectie.nl/actueel/nieuws/covid-19-pandemie/branchespecifiek/protocol.

Specifiek voor accordeonorkesten zijn de paragrafen III en IV, Groepsles >3 personen en Samenzang en Samenspel.

Mochten er vragen zijn, dan horen wij dat graag.

Namens het bestuur van de NOVAM,

Evert van Amsterdam


Corona update 17-6-2020
Getagd op: