Orkestenfestival

Het NOVAM Orkestenfestival gepland op zondag 27 september 2020 gaat niet door.

Door de Coronacrisis gaat het Orkestenfestival dit jaar (2020) niet door. Het festival wordt verplaatst naar 25 april 2021, en zal ook worden gehouden in het Muziekcentrum van de Omroep, Heuvellaan 33 te Hilversum. Het is jammer dat de ingeschreven orkesten zich dit jaar niet kunnen presenteren. De NOVAM hoopt dat vele orkesten zich wederom voor de volgende editie in 2021 zullen inschrijven. Zie voor de laatste info m.b.t. het orkestenfestival deze website.

Ingeschreven orkesten voor de editie 2020 krijgen voorrang bij plaatsing festival op 25 april 2021.

Alle orkesten moeten zich opnieuw aanmelden.

De inschrijfformulieren komen in september samen met de uitnodiging op de website beschikbaar. Alle leden ontvangen de uitnodiging ook per e-mail.


Uitnodiging NOVAM Orkestenfestival 25 april 2021

Het vierde orkestenfestival van de NOVAM zal plaatsvinden op zondag 25 april 2021 in het Muziekcentrum van de Omroep, Heuvellaan 33 te Hilversum. We beschikken daar over twee mooie akoestische zalen met

Er kunnen op de dag zelf broodjes worden besteld.

Lees hier de complete uitnodiging:

[wpdm_package id=’2436′]

Wij hopen u straks te ontmoeten als deelnemer of als luisteraar op deze inspirerende nieuwe locatie van het orkestenfestival.

Als u nog vragen heeft met betrekking tot het festival, dan kunt u deze e-mailen naar Christa Groeneveld.


Lees meer over:

Klik op een onderwerp voor meer informatie.

Er is een open inschrijving van orkesten. Bij dit festival worden géén punten gegeven. Het gaat er vooral om dat de orkesten zoveel mogelijk naar elkaar luisteren en op ideeën worden gebracht.

Orkesten kunnen kiezen of zij willen meedoen zonder mededinging naar de prijzen. Zij krijgen dan net als ieder deelnemend orkest een opbouwend juryrapport.

Elk orkest heeft 35 min. de tijd op het podium. Dit is inclusief 5 minuten inspelen, 20 minuten speeltijd en het op- en afgaan van het podium. Orkesten die hier (ver) buiten gaan, krijgen een aantekening van de jury. Deze aantekening kan meewegen bij een “close finish”.

De jury zal de orkesten op meerdere punten beoordelen en verschillende prijzen toekennen: vanaf 2019 wordt er per zaal alleen een 1e prijs, een “programmaprijs” voor “Sterk en Samenhangend Programma” en een “aanmoedigingsprijs” toegekend. In het jaar 2020 is deze prijs omgedoopt tot “Arie Willems prijs” i.v.m. de grote rol die Arie heeft gehad voor de ontwikkeling van het Accordeon in Nederland.

Extra aandachtspunten m.b.t. het toekennen van de programmaprijs: de prijs moet uitsluitend gekoppeld worden aan de kwaliteit van de uitvoering, niet aan de moeilijkheidsgraad van het programma. De programmaprijs zal gaan naar een orkest wat goed speelt, en vooral een afgewogen/evenwichtig programma heeft. Het orkest laat meerdere of veel stijlen “muziek“ horen, de jury kan b.v. ook letten op weinig gespeelde bijzondere literatuur, interessante nieuwe muziek of premières.

Om het jureren in goede banen te leiden en te vergemakkelijken geeft de jury, na haar uitgebreid verslag van de gespeelde werken, wel cijfers aan ieder orkest.

De cijfers worden niet openbaar gemaakt, maar gelden als hulpmiddel voor de jury.

Er worden punten gegeven voor de volgende criteria: muzikaliteit, techniek, samenspel en interpretatie. Deze beoordeling en cijfergeving geschiedt schriftelijk en zonder voorafgaand mondeling jury beraad. De cijfers zijn vooral belangrijk als er geen consensus is over de mogelijke prijswinnaar(s). In dat geval worden de cijfers opgeteld en beslist de telling.

Om het jureren te vergemakkelijken maakt de orkestcommissie een indeling op twee niveaus, waardoor er per zaal 10 gelijkwaardige orkesten zullen optreden. De orkestcommissie deelt de ingeschreven orkesten in op grond van de opgeven werken volgens niveau-indeling van de cataloguslijst accordeonorkesten van de Novam.

De jury houdt rekening met alle facetten van het musiceren, alle juryleden zullen een motiverend en positief opbouwend rapport schrijven.

de volledige Repertorium-/literatuurlijst Orkesten

of download deze als pdf-bestand

[wpdm_package id=’664′]

De inschrijfformulieren komen in september samen met de uitnodiging op de website beschikbaar.

om uw orkest aan te melden!

Let op: u zult elk orkest/ensemble apart moeten aanmelden.

Vol?

en schrijf uw orkest in op de wachtlijst.

Indien er voldoende animo is, dan zal de Werkgroep Orkesten een datum plannen voor een extra editie.

Prijswinnaars NOVAM Orkestenfestival 14 April 2019

Auditorium

eerste prijsMade Amstelveeno.l.v. R. Baas
programmaprijsKNA ensembleo.l.v. T. Fletcher
origineel compositieprijsMusicordao.l.v. W. Becker

Tuinzaal

eerste prijsAccordeonolao.l.v. C. Dito
programmaprijsBlijleveno.l.v. J. Josemans
origineel compositieprijsScala A orkesto.l.v. Y .spil /van Horik

om uitslagen van eerdere festivals in te zien.

Orkestenfestival 2019

om foto’s van eerdere festivals te bekijken.


Contactpersoon:


Werkgroep Orkesten
De Werkgroep Orkesten organiseert het jaarlijkse Orkestenfestival en houdt zich bezig met de repertoriumlijst en aanvragen voor compositieopdrachten voor accordeonorkesten.
De Werkgroep Orkesten van de NOVAM bestaat uit: Christa Groeneveld, Tim Fletcher, Leo van Lierop en Evert van Amsterdam.

Sponsoren